CSLJournal

Sống Đạo và Cầu Nguyện

T. 4 S. 1 (2024): Sống Đạo và Cầu Nguyện
					Xem T. 4 S. 1 (2024): Sống Đạo và Cầu Nguyện

Học Viện Thánh Alphongso

Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Saint Alphonsus Theologate

Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam

352/5/14 Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

Đã Xuất bản: 29/03/2024
Cả số
Research Articles
 1. Đời sống cầu nguyện riêng của các tu sĩ sinh viên trong Học viện Thánh Anphongsô

  The personal prayer life of monastic students at the Saint Alphonsus Theologate

  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24411
  Vinh Sơn, Trần Quốc Bảo, C.Ss.R., Micaen Giuse Nguyễn Hồng Bắc, O.S.B, Giuse Đỗ Văn Tiến, C.Ss.R., Giuse Nguyễn Anh Nam, C.Ss.R., Vinh Sơn Ngô Hữu Tùng, C.Ss.R.
 2. Việc Sử Dụng Internet Của Sinh Viên Đang Học Tại Học Viện Thánh Anphongsô

  Monastic Students’ Usage of Internet at Saint Alphonsus Theologate

  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24412
  Giuse Hoàng Minh Thuận, S.S.S., Đaminh Trần Văn Lễ, O.M.I., JB. Nguyễn Văn Bạo, C.Ss.R., Vinh Sơn Hoàng Văn Tài, C.Ss.R.
 3. Đời sống thinh lặng của các tu sĩ Công giáo trong các dòng tu hiện nay

  The quiet lifestyle of Catholic religious in contemporary religious orders

  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24413
  Đa Minh Saviô Bơ Nhong Ya Âu, O.Cist, Giuse Trần Lưu Tuyển Long, O.Carm, Giuse Vianey Đậu Viết Năng, O.Carm, Giuse Nguyễn Văn Tuyên, C.S.
 4. Ảnh Hưởng Của Nền Tảng Gia Đình Đến Lựa Chọn Ơn Gọi Thánh Hiến Của Các Tu Sĩ Tại Học Viện Thánh Anphongsô

  The Effects of Family Background on the Vocation Choices of the Brothers at Saint Alphonsus Theologate

  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24414
  Phêrô Phạm Sinh, C.S.s.R., Giuse Phạm Quang Lâm, S.S.S., Martinô Nguyễn Minh Sơn, S.S.S., Tôma Mai Hoàng Vũ, C.P.
 5. Việc Cầu Nguyện Của Một Số Nhóm Giới Trẻ Công Giáo Đang Sinh Hoạt Tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 2023 – 2024

  The Prayers of Young Catholic Groups in Saigon Archdiocese (2023-2024)

  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24415
  Vincent Phạm Văn Tuấn, C.Ss.R., Giuse Nguyễn Văn Huấn, S.S.S., Phêrô Nguyễn Đức Toàn, O.Cam., Bernard Thiên Manh Athid, C.Ss.R.
 6. Quan điểm về sự “Thinh Lặng Trong Thánh Lễ” của người Công Giáo

  The Catholic Views on “Silent Reflection During Mass”

  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24416
  Giuse Chu Thiện Lượng, C.S., Antôn Nguyễn Chí Công, M.F., Giuse Nguyễn Văn Linh, M.F., Giuse Nguyễn Hưng Thiện, C.P.
 7. Đời Sống Đạo của Giới Trẻ Di Dân Tây Nguyên

  Faith Practices of Young Migrants in the Central Highlands

  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24417
  Phaolô Nguyễn Phước Tuyển, C.Ss.R., Giuse Nguyễn Văn Mạnh, C.Ss.R., Giuse Nguyễn Hoàng Việt, C.Ss.R., Phêrô Nguyễn Ái, S.S.S.
 8. Thực trạng đọc Thánh Kinh đối với sinh viên triết I tại Học Viện Thánh Anphongsô

  The Current State of Bible Reading among First-Year Philosophy Students at the St. Alphonsus Theologate

  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24418
  Antôn Nguyễn Trường Giang, S.C.J., Giuse Hoàng Văn Chín, S.C.J., Antôn Trần Đình Thịnh, O.M.I., Phêrô Nguyễn Văn Phương, S.V.D.
 9. Chiêm niệm như một cách dấn thân vào thế giới

  Thoáng nhìn về chiêm niệm trong linh đạo Kitô giáo và trong Linh Thao

  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24419
  Vinh Sơn Phạm Văn Sơn

Xem Tất cả Các số